Stichting Palstaan achter Ingrid

Facebook: Ingrid en de strijd tegen ALS@palstaan
Instagram: Palstaanachteringrid Palstaanachteringrid
GetFunded: Direct doneren voor ALS
Email:
palstaanachteringrid@gmail.com


Contactformulier

Naam*

Email*

Onderwerp

Bericht

Doneren kan ook via:

NL25 RABO 0336 9694 57
t.n.v. Stichting ‘PALSTAAN’ achter Ingrid
onder vermelding van: donatie

Help mee en doneer voor Ingrid met ALS